Disclaimer

 

Er is met uiterste zorg aandacht aan de inhoud en vormgeving van www.agrishipping.nl besteed. Agrishipping is niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden in de webpagina's. Evenmin aanvaardt Agrishipping aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de webpagina's die aan www.agrishipping.nl zijn gelinkt. We wijzen u, als gebruiker, erop correct met deze webpagina's om te gaan, alsmede niets via deze webpagina's te verzenden waar wij of anderen schade aan ondervinden. Agrishipping vrijwaart zich tegen aanspraken van derden.